Praktik

Artikel: 
18.2.2019
Praktik är en del av din karriärplanering och handlar om att skapa kontakten till arbetslivet dvs. steg 4 i din karriärplaneringsprocess. 
tops Sneakers amp; Low World Natural qU60f

Viktigt att veta för dig som är studerande

Artikel: 
4.1.2019
Viktig information för studerande samt läsårets tidtabell
tops Sneakers amp; amp; Low tops tops Low Nature Low Nature Sneakers Nature amp; vaOPxd

Läsårsanmälan

Artikel: 
15.8.2018
Som examensstuderande ska du årligen närvaro- eller frånvaroanmäla dig senast 31.8.