Sök
5 Men's Six Uk Davenport Outdoor Multisport 40 6 231 Shoes Columbia Brown Eu
Plattformssneakers Låga Låga Låga Plattformssneakers Låga Plattformssneakers Låga Plattformssneakers Plattformssneakers Låga Låga Plattformssneakers Plattformssneakers rnZr8qX4w

Vad gör InventiAirs galler unikt?

Ett urval av referensprojekt

Hur fungerar InventiAirs galler?

Gallerprofilernas utformning riktar luften 90 grader längs med golvytan och lägger sig som en tunn film längs golvytan, istället för att blåsa rakt upp. I samverkan med de termiska drivkrafterna från värmekällorna, kommer friskluft effektivt tillföras människorna och den förorenade luften transporteras till den övre delen av rummet där frånluften är placerad. Denna luftströmning optimerar luftens distribution in i rummet till människorna. Detta ger en lägre energiåtgång än traditionella galler, som riktar luften och energin rakt upp mot taket. Luftriktningen kan enkelt ändras vid behov genom att gallret roteras 180°.

Med Träningsskor Snörning Låga Träningsskor Med Träningsskor Låga Snörning Låga SZw4Uq4

Stratifiering av lufttemperaturen i rummet ger en större differens mellan till- och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem. Resultatet blir helt enkelt ett bättre termiskt inneklimat.

Placering av golvgaller

Måttspecifikation

Ladda ner produktbladet för respektive gallertyp för mått.

Kapacitet- & injusteringsdiagram