Sneakers Converse Low tops amp; All Star
Sneakers tops Converse Star Low amp; All

Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är en av de tyngsta makthavarna inom skolans värld, mycket tack vare flitig närvaro i sociala medier och som debattör. Anna Kaya intervjuas i Stockholms universitets personaltidning Universitetsnytt, nr 2 2016.

Chukka Turkos Blå Skor Sneakers Unisex Sneakers First 20 Sportskor Retro amp; Blue Ecco vTx0wUt

"Anna Kaya

är legitimerad grundskollärare i svenska, svenska som andraspråk och SO, masterstudent i språkvetenskap och arbetar som projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet. Hon är också en av de som hörs mest i skoldebatten, speciellt när det handlar om nyanlända elever.

Anna Kaya började blogga om skolutveckling och om nyanlända elevers rättigheter i affekt 2008:

- Jag jobbade i Rinkeby och blev irriterad på hur man jämförde skolresultat. Man tittade bara på siffror och antal elever, inte vilka elever som gömde sig bakom siffrorna. Det var så orättvist! Jag visste inte hur jag skulle nå ut, så jag började blogga för att skriva av mig.

Genom sitt bloggande och andra aktiviteter på sociala medier blev hon för några år sedan uppringd av föreståndaren för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) som frågade om hon ville jobba med att utveckla centrets resurser på webb och i sociala medier.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum som drivs på regeringens uppdrag och finns vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Anna Kayas uppgift är att skapa opinion, vara en resurs och öka kunskapen om svenska som andraspråk och språkutveckling på alla nivåer, främst hos lärare.

Mycket av arbetstiden används till att kommunicera med lärare, skolledare, journalister, politiker, olika typer av tjänstemän och myndigheter. Men hon har också andra uppdrag, som att skriva stödmaterial för undervisning av nyanlända för Skolverkets räkning, skriva texter för Läslyftet och arbeta fram utvecklingspaket för lärare. Hon läser också utredningar och skriver remissvar till Utbildningsdepartementet och är med i expertgrupper och som sakkunnig i frågor kring undervisning av nyanlända.

- Eleverna är hela tiden i centrum, vi måste göra allt vi kan för att få likvärdighet i skolan. Nyanländas röster hörs inte och deras vårdnadshavare har också tysta röster. Vi på NC talar för dem!"

Läs hela intervjun med Anna Kaya i Universitetsnytt nr 2:
     Mångsidig makthavare i skolans värld

Star amp; All Sneakers Low tops Converse

Senast uppdaterad: 5 april 2016
Low amp; All Star Sneakers Converse tops Sidansvarig: Institutionen för språkdidaktik

Star Sneakers amp; Converse All Low tops
Unisex Skor Beige Sneakers Sportskor Sneakers 22 Ecco First amp; Dust Brun Rose wqvt4Ov

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

tops All amp; Converse Star Sneakers Low

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: [email protected]

För studentärenden kontakta:
Utbildningsadministration

Sneakers Ecco Skor Beige Dust First Sportskor amp; 24 Brun Unisex Rose Sneakers qxtItzr
Nanga Ekologiska Tofflor Pojkar Mörkgröna För Från vvXZpqwx
Rosa För Pololo Tofflor Flickor Ekologiska Från wqEZqd
Från Ekologiska Röda Puma Sneakers Damer För I84gw8

Silvriga För Från Bisgaard Ekologiska Barn Sneakers Skolstarts gqw7xORd